SANAİ ve TIBBİ GAZLAR

Tüpler yüksek basınca sıkıştırılmış veya sıvılaştırılmış  gazları ihtiva eder. Bu yüzden depolanmaları, işletme içinde nakilleri ve kullanımları sırasında bazı kurallara uymak gerekir.  

1.  Depolama : 

a. Tüp depoları yanmayan türden malzemeden imal edilmiş, hafif çatılı, kapıları dışarı doğru açılır olmalıdır,

b. Tüplerin depolandığı mahalde alttan ve üstten hava akımını sağlayacak mazgallar bulunmalıdır,

c. Depoların yanında yanıcı madde bulunmamalıdır,

d. Depolanacak gaz cinsine göre uyarı levhaları bulunmalıdır,

e. Tüpler gaz cinslerine göre gruplandırılarak depolanmalıdır. Yanıcı ve yakıcı tüpler bir arada depolanmamalı, depolanacaksa arada azot, argon, karbondioksit gibi inert gazlara ait tüpler bu tüplerin arasına yerleştirilmelidir,

f. Tüp depolarında sigara içilmesi yasağı konmalı ve depolara açık alev sokulmamalıdır,

g. Tüpler dik olarak depolanmalıdır,

h. Boş ve dolu tüpler ayrı ayrı  gruplandırılmalıdır,

i.  Boş ve dolu tüplerin vanaları ve kapakları kapalı bekletilmelidir,

j. Yanıcı gaz tüplerinin depolandığı mahallin aydınlatılması kıvılcım çıkartmayan, kıvılcım oluşmasını önleyecek tarzda olmalıdır.  

2.  Tüplerin işletme içinde nakli :  

a. Tüpler işletme içinde nakledilirken vanaları kapalı ve kapakları takılı olarak nakledilmelidir,
    b. Nakil esnasında tüpler yan yatırılmamalı, tercihen dik vaziyette, bir araba üzerinde ve bağlanarak sabitlenmiş şekilde nakledilmelidir,

c. Tüpler kesinlikle vanasından tutulup kaldırılmamalıdır,

d. Tüpleri kaldırmak için mıknatıs, halat veya zincir kullanılmamalıdır,

e. Tüpler düşürülmemeli ve birbirine çarpmamalıdır.  

3.  Kullanım :  

a. Kullanım mahalline getirilen tüpler dik olarak kullanılmalı, tüpün üzerindeki etiketten doğru gazın kullanıldığı kontrol edilmelidir,

b. Kapağı söküp vana dişleri kontrol edilmelidir,

c. Uygun basınç düşürücü (regülatör) ve ekipman monte edilmelidir,

d. Vanası asla yağlanmamalı ve yavaşca açılmalıdır,

e. Tüp içindeki gaz tamamen bitmeden (~ 5 bar basınca düştüğünde); tüpün vanası zorlamadan kapatılmalı ve kapağı takılmalıdır. Üzerine mümkünse boş yazılı bir etiket yapıştırılmalıdır,

f.  Boş tüp tekrar depoya götürülmeli, boş tüpler için ayrılmış bölüme konmalıdır,

g. Tüpler, takoz, rulo, mesnet v.s. gibi amaçlar için  kullanılmamalıdır,

h. Vanası açılmayan, kapanmayan veya gaz kaçıran tüpler üzerinde hiç bir zaman tamirat yapılmamalı, HABAŞ aranmalıdır.