SANAİ ve TIBBİ GAZLAR

 

 ARGON ASETİLEN OKSİJEN  AZOT HİDROJEN HELYUM KARBONDİOKSİT PROTOKSİT D'AZOT BALON GAZI GIDA GAZLARI
ÖZEL GAZ KARIŞIMLARI MEDİKAL GAZLAR YÜKSEK SAFLIKTA GAZLAR LAZER GAZLARI ÖZEL GAZLAR ETİLEN OKSİT ÖZEL KAYNAK GAZLARI SPEKTROMETRİK ARGON HB SERİSİ GAZALTI KAYNAK GAZLARI

MERKEZİ  GAZ DAĞITIM ve OTOMASYON SİSTEMLERİ

Medikal Gazlar

Kullanıldığı yerler:

Medikal Oksijen gazı ve Narkoz olarak bilinen Protoksit D’Azot gazı, Sağlık Bakanlığı yetkililerince denetlenmiş, üretim ve dolum izni verilmiş olan fabrikalarda kapalı sistem olarak üretilmektedir.

Oksijen Gazı, Sağlık Bakanlığı yetkililerince denetlenmiş merkezlerimizde, 4 farklı noktadan yapılan analizler neticesinde likit olarak üretilmektedir.Sağlık Bakanlığı tarafından denetlenerek dolum izni alınmış medikal gaz dolum ünitelerimizde kontaminasyon riskini yok edecek şekilde tüplere doldurulmakta, doldurulan tüpler tüp seri numarasına göre analiz edilerek sertifikalandırılmaktadır.

Medikal Oksijen gazı, kullanım durumuna göre likit fazda kriyojenik kaplarda ya da gaz fazda tüpler içerisinde müşterilerimize sunulmaktadır.

Medikal Oksijen tüplerinin dolum ve sertifika işlemlerinin tamamlanmasının ardından tüpler itina ile kapaklanmakta, mühürlenmekte, parti numarası ve dolum takibi içeren etiket yapıştırılmaktadır.  Mühürleri bozulmuş, etiketi ve sertifikası olmayan Medikal Oksijen tüplerinin kullanılmayarak şirketimize iade edilmesini tavsiye etmekteyiz.

Protoksit D’Azot Gazı, fabrikalarımızda çeşitli saflaştırma aşamalarından geçirilerek üretilmekte ve tüplere doldurulmaktadır. Dolum sonrasında yapılan analizler neticesinde kullanıma uygun olan tüpler mühürlenmekte ve tanıma kartları takılarak müşterilerimize sunulmaktadır. Mühürleri bozulmuş, tanıma kartı olmayan Protoksit D’Azot tüplerinin kullanılmayarak şirketimize iade edilmesinitavsiye etmekteyiz.

Ayrıca sterilizasyonda kullanılan Etilen Oksit Gazı ve medikal cihazlarda kullanılan Kan gazı ve Difüzyon gazı olarak isimlendirilen karışım gazları stoklu ürünlerimiz olup, cihazların özelliklerine göre farklı karışım oranlarında müşterilerimize sunulmaktadır.